Kayıt

  • Bildirimi gönderimi aşağıda belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılacaktır.
  • ‘Katılımcı Bilgi Formu’ da bildiri ile beraber gönderilmelidir. Çok yazarlı çalışmalarda sadece sunumu yapacak araştırmacının ‘Katılımcı Bilgi Formu’ göndermesi yeterlidir.
  • Gönderilecek bildiriler, şablonlarda belirtilen formata uygun olmalıdır.
  • Kabul edilen bildiriler 10 August 2017 tarihinde web sayfası üzerinden ilan edilecektir.
  • Ücret ödemeleri bildirinin kabulünden sonra yapılmalıdır.
  • Katılımcılar ücreti yatırdıktan sonra, gerektiğinde ibraz etmek üzere dekontu muhafaza etmelidirler.
  • Genç Bilim İnsanı, statüsünde bulunan katılımcıların, sempozyum günü kayıt esnasında öğrenci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Katılımcı Bilgi Formu: Katılımcı Bilgi Formu

E-Posta: reyhan.inonu@gmail.com