a. Konular

Sempozyum ana konuları:

 • Tıbbi, aromatik ve boya bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı
 • Tıbbi ve aromatik bitkiler ile boya bitkilerinin gıda sanayiinde kullanımı
 • Tıbbi ve aromatik bitkiler ile boya bitkilerinin endüstride kullanımı
 • Bitkisel orijinli ilaç etken maddeleri ve eczacılık alanında kullanımları
 • Fitoterapi ve aromaterapi
 • Fonksiyonel bitki ürünleri, farmasötik ve nutrasötikler
 • Bitki biyoteknolojisi ve hücre/doku kültürü
 • Bitkisel orijinli boyalar ve üretim teknikleri
 • Odun dışı orman ürünleri
 • Uçucu yağlar, sekonder metabolitler ve aroma bileşenleri
 • Tıbbi ve aromatik bitkiler ile boya bitkilerinin korunmasına yönelik çalışmalar
 • Katma değer sağlanmış yeni bitkisel ürünlerin geliştirilmesi
 • Tıbbi, aromatik ve boya bitkilerine ilişkin üretim ve pazarlama stratejileri
 • Türkiye’de tıbbi, aromatik ve boya bitkileri yetiştiriciliğine ilişkin istatistiki çalışmalar
 • Tıbbi ve aromatik bitkiler ile boya bitkilerinin ticari kullanımına ilişkin yasal durum