c. Bildiri ve Poster Şablonları

Bildiri/Poster Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Bildiri Gönderimi:

  • Bildiri ve posterler verilen şablonlara uygun olarak hazırlanmalıdır.
  • Bildiriler, .doc veya .docx formatında dosyalar olarak hazırlanmalıdır.
  • Bildiriler, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
  • Bir katılımcı özet veya tam metin olduğuna bakılmaksızın en fazla 5 bildiri ile katılım yapabilir.
  • Sözlü sunum başvuruları, bilim kurulu değerlendirmesinin ardından sözlü sunum veya poster sunumuna yönlendirilecektir.
  • Eğer sözlü sunumla katılınacak ise özet veya tam metin formatında bir sunum içeriği hazırlanmalı ve Katılımcı Bilgi Formu’nda sözlü sunum yapılacağı belirtilmelidir.
  • Gerekli durumlarda araştırmacılarla iletişime geçilebilmesi için ‘Katılımcı Bilgi Formu’ doldurulmalıdır. Çok yazarlı çalışmalarda sadece sunumu yapacak araştırmacının ‘Katılımcı Bilgi Formu’ göndermesi yeterlidir.
  • Katılımcı Bilgi Formu ve Bildiri dosyası aşağıdaki adrese mail yolu ile gönderilmelidir.
  • Hazırladığınız bildiri dosyasını ‘ad soyad-bildiri başlığı’ şeklinde adlandırmanızı rica ederiz.
  • Kabul edilen bildiriler 10 Ağustos 2017 tarihinde web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

 

Şablonlar

Özet Metin     : özet

Tam Metin      : tam metin

Poster              : poster-trk

NOT: İngilizce olarak sunulacak bildiriler için hazırlanan şablonlara buradan ulaşabilirsiniz.

NOT: Kabul edilen poster ve/veya sözlü bildiri sunum metinlerinin İngilizce olarak hazırlanmasını önemle rica ederiz.

 

Katılımcı Bilgi Formu: Katılımcı Bilgi Formu

E-posta: reyhan.inonu@gmail.com